Skip to content Skip to navigation

[TB]- V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2022

Thân chào các bạn sinh viên,

VP các CTĐB thân gửi đến các bạn học viên, sinh viên đã đăng ký làm Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 07/6 - 09/6/2022.

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Sinh viên xem thông báo về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm. Chi tiết và thắc mắc xin vui lòng liên hệ P.CTSV.

Trân trọng./.

File đính kèm: