Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v hoãn xét chuẩn quá trình ngoại ngữ sang HK1, 2022-2023

Thân chào các bạn sinh viên,

VP xin thông báo về việc sinh viên OEP tất cả các khóa được lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ (không giới hạn môn học khi đăng ký học phần) sang đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Các bạn lưu ý:

- Lùi xét chuẩn quá trình nghĩa là các bạn vẫn phải đảm bảo trình độ ở thời điểm xét. Ví dụ: SV Khóa 2020, tại thời điểm HK1, 2022-2023 => em là sinh viên năm 3, đã qua 4 học kỳ, em phải hoàn thành AV2.

- Sinh viên muốn học các môn dạy bằng Tiếng Anh PHẢI hoàn thành AV2 (bao gồm cả môn tự chọn, cơ sở ngành hay chuyên ngành)

- Quy định đào tạo ngoại ngữ: xem tại đây

Trân trọng./.