Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v hướng dẫn tổ chức dạy và học ứng phó dịch Covid-19 trong HK 2, 2021-2022

Thân gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

VP các CTĐB kính gửi quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên thông báo về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học trong HK2, năm học 2021-2022, rất mong quý Thầy, Cô và các bạn lưu ý về cách ứng phó với các tình huống có khả năng xảy ra trong quá trình dạy và học, cụ thể:

1. Trường hợp sinh viên đang học tại Trường có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid:

 Sinh viên liên hệ ngay phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

2.Trường hợp lớp có sinh viên phải cách ly (SVPCL) theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân TP.HCM (1):

  Lớp vẫn tiếp tục học trực tiếp tại Trường theo thời khóa biểu. Giảng viên vừa giảng dạy trực tiếp vừa đồng thời mở Microsoft Teams để SVPCL có thể tham gia học trực tuyến.

- Trước ngày học, SVPCL gửi email báo cho giảng viên kèm theo minh chứng kết quả test nhanh (có ghi tên và ngày xét nghiệm lên test kit) hoặc kết quả PCR (nếu có).

3. Trường hợp giảng viên giảng dạy lớp phải cách ly theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân TP.HCM (1):
Giảng viên chọn một trong hai phương án sau đây:

Phương án 1: Giảng viên cho lớp nghỉ học và dạy bù sau khi hết thời gian cách ly. Giảng viên thực hiện báo nghỉ và báo dạy bù qua Cổng thông tin đào tạo.

- Phương án 2: Giảng viên cho lớp học trực tuyến theo Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-trien-khai-day-va-hoc-qua-mang-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-19.

  • Trước buổi học, Giảng viên báo dạy trực tuyến qua Cổng thông tin đào tạo (Mục Giảng viên → Đăng ký dạy online). Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến sinh viên và các đơn vị liên quan.
  • Sinh viên có thể học tại nhà hoặc đến lớp học để học trực tuyến cùng nhau theo đúng phòng học trong thời khóa biểu. Sinh viên có thể sử dụng trang thiết bị hiện có của phòng học và tự chuẩn bị thêm những thiết bị cần thiết khác.

Chi tiết xin vui lòng đọc kỹ các văn bản đính kèm.

Trân trọng./.

(1) Quy định hiện hành theo văn bản số 548/UBND-VX của Ủy ban nhân dân TP.HCM. Trường sẽ cập nhật lại quy định hiện hành nếu Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành quy định hướng dẫn khác.