Skip to content Skip to navigation

[TB] -V/v ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, ngừng sử dụng kết quả bài thi 2 kỹ năng nói-viết của ĐH BK

Thân chào các bạn sinh viên,

VP thân gửi các bạn thông tin về việc ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, ngừng sử dụng kết quả bài thi 2 kỹ năng nói - viết của Đại học Bách Khoa TP. HCM. Cụ thể như sau:

Đối tượng thông báo: sinh viên đại học chính quy tất cả các chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm các chương trình: đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng, liên thông, văn bằng hai và các đơn vị, cá nhân có liên quan những nội dung trong thông báo.

Nội dung:

1. ĐHCNTT không cho phép sinh viên các khóa tuyển từ năm 2019 về sau sử dụng kết quả bài thi 2 kỹ năng nói – viết được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, làm điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp.

2. ĐHCNTT ngừng cho phép sinh viên tất cả các khóa hiện còn đang đào tạo sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, làm điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp kể từ ngày ký Thông báo này. Chứng chỉ sinh viên đã thi trước ngày ban hành Thông báo vẫn được công nhận sử dụng.

Thông báo đầy đủ có tại file đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm: