Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v sử dụng phôi bằng mới cho Khóa tuyển 2019 về sau

Thân chào các bạn sinh viên,

Căn cứ theo công văn số 2848/BGDĐT-GDĐH ngày 31/7/2020 của Bộ Trưởng bộ GD&ĐT về việc cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học và kết luận của Giám đốc ĐHQG-HCM tại buổi họp ngày 14/8/2020 (biên bản số 1509/BB-ĐHQG); Trường ĐH Công nghệ Thông tin thông báo cho sinh viên tốt nghiệp các khóa tuyển từ năm 2019 về sau chờ cấp bằng theo mẫu phôi bằng mới.

Hiện nay ĐHQG-HCM đang tích cực hoàn thiện mẫu phôi bằng mới và sẽ triển khai cấp phát trong thời gian sớm nhất đến các cơ sở đào tạo trực thuộc.

Văn bản thông báo đình kèm dưới đây.

Trân trọng./.

File đính kèm: