Skip to content Skip to navigation

[TB] - Xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

Thân chào các bạn,

VP các CTĐB xin gửi đến các bạn Thông báo về thời gian xét TN đợt 01 năm 2022, cụ thể:

STT

Ngày

Công việc

1

08/02/2022 – 20/02/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/uAwFdmBD84xEttcYA

3

23/02/2022

VPĐB, P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

02/03/2022-08/03/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

14/03/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu tại link: https://forms.gle/uAwFdmBD84xEttcYA

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp phải hoàn thành lệ phí xét tốt nghiệp trước ngày 10/3/2022 (Có thay đổi so với thông báo trước đó)

Trân trọng.