Skip to content Skip to navigation

Thay đổi lịch học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch học lớp IT004.H11.PMCL.1 và IT004.H11.PMCL.2 như sau: Gom 2 lớp thực hành thành 1 lớp, hủy lớp IT004.H11.PMCL.2.

 

Cụ thể lớp lịch học mới của lớp thực hành như sau:

Lớp : IT004.H11.PMCL.1

Thứ: 2

Tiết: 67890

Cách tuần: 2

Phòng học: C202.

Bắt đầu từ 26/9, kết thúc 24/12.