Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 - Các chương trình đặc biệt

Thân chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 2 - năm học 2019-2020 (file đính kèm)

Các bạn sinh viên tham khảo thời khóa biểu để có kế hoạch ĐKHP phù hợp.

Lưu ý: Thời khóa biểu vẫn sẽ được điều chỉnh đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 2.

 Lớp anh văn 4 - ENG04.K24.CLC và lớp anh văn 5 - ENG05.K23.CLC giảng dạy theo hình thức luyện IELTS

Trân trọng thông báo.