Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021_VPĐB

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm)

Lưu ý:

* TKB vẫn có thể điều chỉnh phòng, giảng viên, ...đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 1

* Các lớp mở cho khóa 2020 hiện chưa duyệt mở lớp và sẽ được duyệt mở lớp khi khoá 2020 nhập học.

Trân trọng.