Skip to content Skip to navigation

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm)

Các lớp mở cho khóa 2021 (K16) hiện chưa đăng ký học phần, vì khóa 2021 nhập học từ ngày 26/9/2021 và bắt đầu học từ ngày 4/10/2021

Lưu ý: TKB vẫn còn được điều chỉnh cho đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ 1.

Trân trọng.