Skip to content Skip to navigation

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng đặc biệt thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 - năm học 2019-2020 - các chương trình đặc biệt (file đính kèm)

Thời gian bắt đầu học kỳ 2:

Khóa 2018 trở về trước: ngày bắt đầu học kỳ 2: 17/02/2020

Khóa 2019: ngày bắt đầu học kỳ 2: 24/02/2020.

Lưu ý:

Thời khóa biểu vẫn có thể điều chỉnh đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 2.

Trân trọng thông báo.