Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021_VPĐB

Văn phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp chương trình đặc biệt (file đính kèm).

Đây là danh sách các lớp được duyệt mở sau khi kết thúc đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần lần 2, tuy nhiên sẽ có một số lớp giảng dạy bằng tiếng anh của CLC, Anh văn, các môn chuyên ngành, đại cương, ... CÓ THỂ BỊ HỦY sau khi kiểm tra môn tiên quyết, môn học trước, Anh văn 2, chuẩn quá trình ngoại ngữ.

Việc hậu kiểm này sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2021 sau khi có điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Trường hợp các lớp có sĩ số dưới chuẩn (vì hủy 1 số sinh viên vi phạm điều kiện đăng ký môn học) để duyệt mở lớp, nếu sinh viên chấp nhận đóng học phí dưới chuẩn thì Văn phòng vẫn mở lớp, ngược lại lớp sẽ bị hủy.

Trân trọng.