Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi dạy demo của TS. Dean Steer về ICT

Phòng QHĐN có hỗ trợ tổ chức buổi dạy demo của TS. Dean Steer - Trường Đại học Tasmania (Úc).

Buổi dạy demo của TS. Dean Steer tập trung về ICT nên sẽ phù hợp cho mọi đối tượng sinh viên UIT từ năm 1 đến năm cuối.

Thời gian: 10h00- 11h30 (dự kiến) ngày 07/05/2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng E2.4

Link đăng kí:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ZRVdUVbioSyE7gOioxuPUMiLIHdN0Sch_UjsZp44WM/edit?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.