Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng Darmasiswa Indonesian năm học 2018-2019

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông tin Học bổng của Đại sứ quán Indonesia về chương trình học 1 năm không cấp bằng của tất cả các đại học và học viện ở Indonesia cho năm học 2018 - 2019.

- Thời hạn đăng kí: 18/12/2017 - 18/2/2018

Lưu ý, chương trình không bao gồm vé máy bay.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem thêm file đính kèm.

File đính kèm: