Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình International Exchange Partners and Students Department of Computer and Systems Sciences, DSV 2017/2018

Thông tin Trao đổi sinh viên quốc tế tại Khoa Máy tính và Khoa học hệ thống (Computer and Systems Sciences) tại trường Stockholm (vui lòng xem file đính kèm), chi tiết như sau:

 

1.Học kì mùa xuân 2018: 15/1/2018 - 3/6/2018

2. Khoa: Máy tính và Khoa học hệ thống

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Bậc ĐH: Tiếng Thụy Điển; Bậc cao học: Tiếng Anh

4. Số lượng tín chỉ: 30 tín chỉ mỗi học kì. Học kì tại DSV chia thành 2 giai đoạn: A-B và C-D, mỗi giai đoạn kéo dài 10 tuần.  

5. Yêu cầu ngoại ngữ: IELTS: 6.5 overall (Không có kỹ năng nào dưới 5.5)

TOEFL: PBT 575 (kỹ năng viết thấp nhất 4.5)

IBT 90 (kỹ năng viết thấp nhất 20)

 

Theo bản cam kết kí giữa UIT và Stockholm, sinh viên được miễn học phí, nhưng sinh hoạt phí và vé máy bay sinh viên tự chi trả.

 

Các bạn sinh viên vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Quan hệ Đối ngoại trước ngày 25/9/2017 (Thứ Hai) để tổng hợp số lượng.