Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký Anh văn sơ cấp 1, 2 và lớp luyện kỹ năng tiếng anh_HK2-2021

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký lịch học các lớp Anh văn sơ cấp 1 & 2 và các lớp luyện kỹ năng tiếng anh trong HK2, năm học 2021-2022 để sinh viên theo dõi và đăng ký.

Thời gian khai giảng: ngày 14&15/03/2022

- Form đăng ký các lớp Anh văn Sơ cấp 1&2 tại: link: http://www.celuit.edu.vn/khai-giang-cac-lop-anh-van-so-cap-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022-ngay-14-15032022

- Form đăng ký các lớp luyện kỹ năng tại: http://www.celuit.edu.vn/khoa-moi-speaking-toeic-ielts-khai-giang-ngay-14-15032022

Trân trọng.