Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Sinh viên lưu ý các mốc thời gian để không bỏ lỡ các lần đăng ký học phần.

Trân trọng.