Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoãn thi vấn đáp môn Quản lý dự án hệ thống thông tin - MSIS3033

VPĐB trân trọng thông báo:

Lịch thi môn Quản lý dự án hệ thống thông tin - MSIS3033 thứ sáu ngày 11/01/2019 sẽ tạm hoãn lại do Giảng viên có công tác đột xuất. 

VP sẽ thông báo đến các bạn ngay khi sắp xếp được lịch với Giảng viên.

Trân trọng./.