Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ

Nội dung học bổng

Chương trình học bổng do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ cho sinh viên theo học một năm học hoặc một học kỳ không lấy bằng tại một trong 70 trường đại học ở Hoa Kỳ. Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới trải nghiệm việc học tập và sinh hoạt trong môi trường đại học ở Hoa Kỳ. Đối tượng lựa chọn là sinh viên đến từ các trường đại học Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt.

Điều kiện cho ứng viên tha giam chương trình

  • Trên 18 tuổi
  • Là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam
  • Đang theo học tại một trường đại học, cao đăng tại Việt Nam và còn ít nhất một học kì tại trường đó
  • Hoàn tất giáo dục trung học tại Việt Nam
  • Có khả năng viết và nói tiếng Anh tốt (những ứng viên cuối cùng được bồi dưỡng thêm về tiếng Anh)
  • Có thể bắt đầu học ở Hoa Kì vào tháng 8/2018 hoặc tháng 1/2019 (không cho phép các ứng viên được chọn tham gia chương trình sau hai mốc thời gian này)
  • Xin được thị thực dành cho sinh viên trao đổi (diện J-1) theo như yêu cầu của chương trình
  • Có đầy đủ sức khỏe để tham gia chương trình
  • Cam kết trở về Việt Nam sau  khi hoàn tất chương trình học

Cách thức nộp hồ sơ

 Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại trang http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad/

Thời hạn nộp đơn đăng ký

Ứng viên nộp hồ sơ đến ngày 31-12-2017

Các trang web liên quan 

Official Scholarship Website: https://exchanges.state.gov/non-us/program/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad

World Learning Website: http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad/