Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT009.G12.PMCL ngày 28/10/2015

 

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH

Môn học : IT009
Lớp : IT009.G12.PMCL
Sĩ số : 41

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 Ngày : 28/10/2015

Phòng : E32
Máy chiếu : Cần máy chiếu