Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT009.G13.PMCL ngày 26/10/2015

 

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH

Môn học : IT009
Lớp : IT009.G13.PMCL
Sĩ số : 46

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 Ngày : 26/10/2015

Phòng : E41
Máy chiếu : Không cần