Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học giáo dục thể chất

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch học các môn giáo dục thể chất trong hè.

Ngày bắt đầu: 03/08/2020.

Sinh viên xem thông tin chi tiết về lịch và danh sách lớp tại đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-lich-hoc-giao-duc-chat

Trân trọng thông báo