Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI ANH VĂN KHÓA 2020 - HK1 NH 2020-2021

VPĐB thông báo lịch thi Nói và Viết Cuối kỳ các môn Anh văn Khóa 2020 (file đính kèm),

Lịch thi chi tiết phần thi Viết tại phòng máy, Văn phòng sẽ cập nhật sau,

Sinh viên lưu ý xem kĩ lịch thi nói (sheet1), lịch thi viết (sheet2) để dự thi đầy đủ và đúng giờ,

Trân trọng./.