Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (KHÓA 2019)

Theo Kế hoạch giảng dạy đại học học kỳ 2 năm học 2019-2020, Lịch thi cuối học kỳ 1 của sinh viên Khóa tuyển 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020. Sinh viên xem Lịch thi chi tiết trong file đính kèm.

Trong trường hợp có chủ trương mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 Trường sẽ điều chỉnh và thông báo sau.

Sinh viên lưu ý thường xuyên cập nhật các thông báo mới nhất từ nhà trường.

Trân trọng./.

File đính kèm: