Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2 LỚP ENG05.K23.CLC

VPĐB thông báo Lịch thi Cuối học kỳ 2 lớp ENG05.K23.CLC

Thời gian: Bắt đầu từ 9h00, thứ năm ngày 16/07/2020

Phòng thi: E4.2

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.