Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ ANH VĂN 3, ANH VĂN 4 TẠI PHÒNG MÁY ĐỢT 2

VPĐB trân trọng thông báo lịch thi Cuối kỳ Anh văn 3, Anh văn 4 - đợt 2 HK1, năm học 2018 - 2019 - thi tại PHÒNG MÁY:

Ngày thi: 18/01/2019,

Thời gian:   -  Ca 2: bắt đầu 9g30

                     -  Ca 3: bắt đầu từ 13g30,    Ca 4: bắt đầu từ 15g10

Lưu ý: Lịch thi đợt 2 dành cho các lớp có sinh viên học GDQP-AN và một số trường hợp hoãn thi đợt 1 có lý do đã được sự đồng ý của VPĐB, 

Sinh viên xem kỹ lịch thi, danh sách thi trong file đính kèm để dự thi đúng Ca thi, Phòng thi niêm yết.

Trân trọng./.