Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TIẾNG NHẬT 4 VÀ TIẾNG NHẬT 6 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc môn Tiếng Nhật 4 và Tiếng Nhật 6, Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm).

Sinh viên lưu ý dự thi đúng giờ và đầy đủ.

Về phần thi nói, nếu sinh viên bị trùng lịch học bù, vui lòng liên hệ giảng viên để xin sắp xếp giờ thi phù hợp.

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.