Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN ANH VĂN 2 - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2020

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc môn Anh văn 2 Chương trình tiên tiến Khóa 2020,

 

Thi Speaking:  ENG02.L11.CTTT: Ca 1 ngày 30/12/2020  -  Phòng E2.3

                         ENG02.L12.CTTT: Ca 2 ngày 30/12/2020  -  Phòng E2.3

Thi Lý thuyết:  Tập trung  -  Ca 3 ngày 30/12/2020  -  Phòng A205

 

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.