Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

Văn phòng thông báo thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 như sau:

- Ngày 27/04/2019 (thứ 7) sinh viên vẫn đi học bình thường (nếu có lịch học)

- Sinh viên được nghỉ học từ ngày 29/04 đến hết ngày 01/05/2019

Trân trọng.