Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học

Chào các bạn sinh viên,

Sau đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần, văn phòng đặc biệt có điều chỉnh thay đổi một số phòng học: A301,A305,A307,A309,A323,C106,C107,C112 E24,E32,E34,E41,E44.

Các bạn sinh viên theo dõi sự thay đổi phòng kể từ ngày 09/09/2019 (danh sách đính kèm) và đi học theo đúng phòng học.

Trân trọng.