Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Lưu ý: Phòng học, giảng viên vẫn có thể được điều chỉnh đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ 2 (hết ngày 27/2/2022)

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng (phòng E2.1) hoặc qua email vpdb@uit.edu.vn.

Trân trọng.