Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc chuyển phòng học thứ 5 ngày 28/11/2019

Thân chào các bạn sinh viên,

Vì lý do thứ 5 ngày 28/11/2019, nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 tại giảng đường 1, 2, 3 có sử dụng âm thanh công suất lớn và số lượng người đi lại rất đông.

Để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến lớp học, VPĐB thông báo thay đổi phòng học các lớp tại tại tầng 2, 3 tòa nhà A sáng thứ 5 ngày 28/11/2019 theo lịch sau:

1. Chuyển lớp NT132.K11.ATCL, tiết 1, 2, 3 phòng A215 sang phòng C107

2. Chuyển lớp NT133.K11.ATCL, tiết 4, 5 phòng A215 sang phòng E04.3

3. Chuyển lớp ENG03.K14.CLC, tiết 1, 2, 3 phòng A305 sang phòng E03.3

4. Chuyển lớp CE213.K11.MTCL, tiết 1, 2, 3 phòng A323 sang phòng E04.3 

5. Chuyển lớp MATH2153.K11.CTTT.1, tiết 4, 5 phòng A325 sang phòng C106

6. Chuyển lớp ENG03.K17.CLC - 25SV - EN, tiết 4,5 phòng A309 sang phòng  C102 

7. Chuyển lớp ENG02.K18.CLC - 21SV - EN, tiết 4, 5 phòng A305 sang phòng C104

Trân trọng thông báo.