Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc điều chỉnh phòng học ngày 25/4/2019

Ngày 25/4/2019 từ 8h00 đến 17h00 Trường sẽ sử dụng một số phòng học CLC khu E để phục vụ hội thao Sinh viên ĐHQG môn cờ, Văn phòng thông tin đến sinh viên lịch phòng bị thay đổi như sau:

  • CE118.J22.MTCL - Cô Hồ Ngọc Diễm (tiết 1,2,3 phòng E4.1) -> chuyển phòng A215
  • NT106.J21.ATCL - Cô Trần Hồng Nghi (tiết 1,2 phòng E4.2) -> chuyển phòng B2.04
  • NT219.J21.ATCL - Thầy Nguyễn Tuấn Nam (tiết 4, 5 phòng E4.2)  -> chuyển phòng B2.04

Lưu ý: Những phòng học trên chỉ thay đổi trong ngày 25/4/2019, sau đó các lớp vẫn học như lịch học hiện tại.

Trân trọng,