Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hiệu chỉnh ĐKHP đợt 3 dành cho sinh viên Khóa 2019 và đăng ký học phần Anh văn 1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 3 dành cho sinh viên Khóa 2019 và đăng ký học phần Anh văn 1 như sau:

- Sinh viên Khóa 2019 hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 3 từ 9g00 ngày 24/02/2020 đến 16g00 ngày 29/02/2020

- Các lớp Anh văn 1 đã mở cho sinh viên đăng ký bổ sung, thời khóa biểu sinh viên xem file đính kèm.

* Lưu ý: sinh viên nhập mã lớp và ghi rõ lý do cần hiệu chỉnh

Trân trọng thông báo.