Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp Anh văn 2 - Chương trình tiên tiến - Khóa 2019

Văn phòng đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến Khóa 2019.

Môn Anh văn 2 dành cho sinh viên Chương trình tiên tiến Khóa 2019 được bắt đầu vào ngày 30/9/2019.

Các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến Khóa 2019 đã được add thời khóa biểu các lớp Anh văn 2.

Các bạn cập nhật thời khóa biểu để đi học đầy đủ và đúng giờ nhé.

Trân trọng thông báo.