Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp Anh văn 3, Tiếng Anh I - Chương trình tiên tiến - Khóa 2019

Thân chào các bạn sinh viên,

VPĐB thông báo mở lớp Anh văn 3, Tiếng Anh I - Chương trình tiên tiến Khóa 2019. Ngày bắt đầu 02/12/2019.

Thời khóa biểu các bạn xem file đính kèm.

Hiện VPĐB cũng đã đăng ký học phần cho các bạn sinh viên CTTT 2019, các bạn update lịch học và tham gia lớp học đầy đủ nhé.

Trân trọng thông báo.