Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ XÉT MIỄN ANH VĂN - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Văn phòng Đặc biệt thông báo về việc nộp chứng chỉ xét Miễn các môn Anh văn, học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Hình thức nộp: Sinh viên nộp bản photo (không cần công chứng) chứng chỉ Anh văn tại Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (Phòng E2.1) hoặc upload trực tiếp tại: daa.uit.edu.vn, mục chứng chỉ, điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu.

Thời gian nộp: Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020.

Lưu ý: Sinh viên chỉ cần nộp chứng chỉ, không cần nộp đơn xin xét miễn Anh văn. Văn phòng sẽ xác minh chứng chỉ và xét miễn các môn Anh văn mà sinh viên chưa học hoặc chưa đạt tương ứng với kết quả thi chứng chỉ theo quy chế đào tạo ngoại ngữ của trường. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện được Miễn nhưng muốn học, không xét Miễn thì liên hệ trực tiếp tại Văn phòng.

Trân trọng./.