Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc quy đổi chương trình các lớp tiếng Anh

VPĐB thông báo về việc quy đổi chương trình các lớp tiếng Anh (file đính kèm)

Theo đó:

- TOEIC 1 là học phần hỗ trợ sinh viên, nếu rớt sinh viên không phải học lại.

- Communication (Tiếng Anh giao tiếp) tương đương với Anh văn 4, nếu sinh viên chưa đạt Communication thì phải đóng tiền học lại Anh văn 4.

Chi tiết vui lòng xem bảng quy đổi trong file đính kèm.

Trân trọng.

File đính kèm: