Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi phòng học lớp SE350.K11.PMCL ngày 26/11/2019

Thân chào các bạn sinh viên,

VPĐB xin thông báo thay đổi phòng học lớp SE350.K11.PMCL thứ 3 ngày 19/11/2019 (Tiết 910) chuyển từ phòng E2.4 sang phòng E3.3.

Các bạn sinh viên lưu ý đi học đúng phòng.

Trân trọng thông báo.