Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI BỔ SUNG CHO SINH VIÊN HOÃN THI, GẶP SỰ CỐ TRONG KỲ THI TRỰC TUYỀN CUỐI KỲ 2 NH 2020-2021

Chào các bạn sinh viên,

VPĐB thông báo về việc tổ chức thi bổ sung cho những sinh viên đã được duyệt hoãn thi, gặp sự cố trong quá trình thi được cán bộ coi thi ghi nhận. Theo đó, lịch thi dự kiến sẽ diễn ra từ 20/9/2021  đến ngày 10/10/2021. 

Danh sách sinh viên được dự thi đợt bổ sung, các bạn vui lòng xem file đính kèm. Sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tài năng nếu không có tên trong danh sách hoặc có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng gửi mail về VPĐB (vpđb@uit.edu.vn) trước ngày 19/09/2021 để được hỗ trợ. Tất cả các trường hợp phản hồi sau ngày 19/09/2021, VP không giải quyết.

Nếu sinh viên không thể tham dự đợt thi bổ sung này, vui lòng báo lại VPĐB trước ngày 19/09/2021 để được nhận điểm I.

Trân trọng.

File đính kèm: