Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v mở lớp IT003, PH001, MA005 trong học kỳ hè năm học 2017-2018

Sau thời gian đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017-2018 của chương trình chất lượng cao (CLC), các lớp sau đây có sĩ số chưa đủ để mở lớp:

Stt Tên môn Mã môn Sĩ số
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  IT003.I31.CLC 9
2 Nhập môn điện tử PH001.I31.CLC 9
3 Xác suất thống kê MA005.I31.CLC 8

Văn phòng đặc biệt (VPĐB) sẽ mở thời gian đăng ký học phần của 3 môn này đến hết ngày 26/6/2018, sau thời gian này nếu lớp vẫn không đủ số lượng thì sẽ bị HỦY LỚP.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký những lớp này bằng cách gửi mail về VPĐB 

- Sĩ số để mở lớp > 10 sinh viên.

Trân trọng.