Skip to content Skip to navigation

THÔNG TIN PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

VPĐB thông báo đến các bạn sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin CTTT đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 danh sách giảng viên phản biện KLTN (file đính kèm). Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phản biện để nộp quyển báo cáo và xin ngày phản biện KLTN trước ngày 06/01/2020.

Sinh viên không phải nộp 2 quyển về VP Khoa nữa, chỉ nộp 4 quyển về VP Khoa (Có chữ ký của GV hướng dẫn) sau khi đã phản biện, hạn chót nộp: trong buổi sáng thứ hai ngày 10/02/2020. Sau ngày này, nếu không nộp 4 quyển về VP Khoa coi như không bảo vệ KLTN.

Mọi thắc mắc gửi email cho thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn