Skip to content Skip to navigation

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình đào tạo đặc biệt

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch tuyển sinh tư vấn trực tuyến các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, các bạn sinh viên nhớ đón xem./.

Các số phát sóng về các ngành Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến và Chương trình Tài năng đều nằm trong link dưới đây:

Số 01 Chương trình tư vấn giới thiệu chung về các ngành đào tạo

Số 02 Chương trình tư vấn giới thiệu

+ Khoa Kỹ thuật Máy tính: chương trình Chất lượng cao

+ Khoa Kỹ thuật Phần mềm: chương trình Chất lượng cao

Số 03 Chương trình tư vấn giới thiệu

+ Ngành Khoa học Máy tính: chương trình Chất lượng cao & chương trình Tài năng
+ Ngành Hệ thống Thông tin: chương trình Chất lượng cao & chương trình Tiên tiến

Số 04 Chương trình tư vấn giới thiệu

+ Ngành TT&MMT: chương trình Chất lượng cao
+ Ngành ATTT: chương trình Chất lượng cao + chương trình Tài năng

 

https://www.facebook.com/tuyensinh.uit?fref=nf&pnref=story

File đính kèm: