Skip to content Skip to navigation

Về việc mở lớp tiếng Nhật 5 và tiếng Nhật 7

Sau khi có kết quả thi môn tiếng Nhật 4 mở cho khóa 2019 và tiếng Nhật 6 mở cho khóa 2018, Văn phòng sẽ tiếp tục mở và cập nhật thời khóa biểu cho các sinh viên đã thi đạt môn học (điểm >= 5) tiếp tục học môn tiếng Nhật ở trình độ cao hơn, cụ thể:

Môn học Khóa Thời gian học
Tiếng Nhật 5 (JAN05) 2019 21/12/2020-17/04/2021
Tiếng Nhật 7 (JAN07) 2018 21/12/2020-17/04/2021

Sinh viên lưu ý để đi học theo thời gian quy định, 

Trường hợp những sinh viên chưa đạt môn học (điểm <5) hiện Văn phòng sẽ không mở lớp học lại do số lượng sinh viên quá ít.

Trân trọng.