Skip to content Skip to navigation

V/V ĐỔI LỊCH THI NÓI LỚP ENG05.L17.CLC

VPĐB thông báo:

Lịch thi nói lớp ENG05.L17.CLC sẽ đổi qua Thứ 4 ngày 07/4/2021 - Ca 4 - Phòng A305 (Lịch thi cũ: Thứ 6 ngày 09/4 - ca 1).

Sinh viên lớp  ENG05.L17.CLC lưu ý dự thi đúng lịch thi trên.

Trân trọng./.