Skip to content Skip to navigation

V/v mở môn Nhập môn mạch số, nhập môn điện tử trong học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo về việc mở môn Nhập môn mạch sốnhập môn điện tử trong học kỳ hè năm học 2021-2022 đối với chương trình chất lượng cao:

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được trả nợ các môn học trong học kỳ hè, Văn phòng có mở môn:

* Nhập môn mạch số - PH002.M31.CLC: lịch học

     - Lý thuyết: Thứ 2, Tiết 678, P.E44; Thứ 5, Tiết 123, P.E44 (04/07/2022-06/08/2022)

     - Thực hành: Thứ 2, Tiết 12345, P.B3.06; Thứ 5, Tiết 67890, P.B3.06 (11/07/2022-30/07/2022)

* Nhập môn điện tử - PH001.M31.CLC, lịch học: Thứ 4, Tiết 123, P.E42; Thứ 6, Tiết 678, P.E41 (04/07/2022-06/08/2022)

Nếu sinh viên có nhu cầu trả nợ, các bạn vui lòng phản hồi qua mail vpdb@uit.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng (Phòng E2.1) để được đăng ký học phần.

Thời gian: đến hết ngày 7/7/2022

Học phí: 1.650.000 đ/ tín chỉ, mức học phí này áp dụng cho lớp đạt sĩ số sinh viên tối thiểu là 30 sv. Trường hợp sĩ số sinh viên ít hơn thì mức học phí sẽ tăng thêm.

Ghi chú:

- Sinh viên nên trả nợ trong học kỳ hè, vì học kỳ hè sinh viên sẽ có nhiều thời gian tập trung vào môn học trả nợ hơn, vào học kỳ chính các bạn dành thời gian tập trung vào các môn học mới.

- Riêng PH001 từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 không còn mở cho khóa mới, chỉ mở một vài lớp để sinh viên trả nợ.

Trân trọng.