Skip to content Skip to navigation

V/V Thu học phí GDQP hệ ĐTĐH Khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các bạn sinh viên thuộc các chương trình đóng tiền học phí giáo dục quốc phòng năm 2016-2017 tại phòng KH-TC.

Thông tin chi tiết trên website của phòng KHTC: http://khtc.uit.edu.vn/node/284

P/S: Do những năm trước đầu học kỳ có đóng luôn nhưng năm nay không có đóng các bạn sinh viên liên hệ phòng KH-TC để đóng.