Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích SV CT Liên kết quốc tế - BCU - Khóa 2021

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - BCU - KHÓA 2021

STT

MSSV

Họ và tên

Ngành

Diện

IELTS

1

21521774

Trần Ngọc Trung

KHMT

Chính thức

7

2

21521739

Nguyễn Thái Sơn

KHMT

Chính thức

5.5

3

21521764

Trần Tuấn Nam

KHMT

Chính thức

7

4

21521787

Trịnh Anh Minh

KHMT

Chính thức

5.5

5

21521721

Lâm Minh Khôi

KHMT

Chính thức

5.5

6

21521785

Trịnh Bảo Huy

KHMT

Chính thức

6.5

7

21520131

Ngô Thu Hà

KHMT

Chính thức

 

8

21521756

Nguyễn Quỳnh Duyên

KHMT

Chính thức

5.5

9

21521782

Phạm Nguyễn Hồng Ân

KHMT

Chính thức

8

10

21521710

Nguyễn Nhật Huy

MMT&ATTT

Chính thức

6

11

21521717

Phạm Trọng Khanh

MMT&ATTT

Chính thức

6