Skip to content Skip to navigation

Chuẩn bị số tài khoản ngân hàng để chuyển học bổng các chương trình trong HK2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc sinh viên phải chuẩn bị số tài khoản ngân hàng ACB hoặc BIDV để văn phòng chuyển tiền học bổng cho sinh viên, cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đã có tài khoản ngân hàng ACB, hoặc BIDV thì khi nào văn phòng thông báo cung cấp thì các em cung cấp cho Văn phòng.

- Đối với sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng ACB, hoặc BIDV thì nhanh chóng đến ngân hàng mở tài khoản.

Sinh viên chú ý:

  • - Ngân hàng được chấp nhận: Ngân hàng ACB hoặc BIDV
  • - Tài khoản đó là "chính chủ", sinh viên không mượn của người khác.
  • - Sinh viên chưa có Tài khoản chỉ cần ra ngân hàng mở tài khoản sẽ có Số Tài khoản ngay. 
  • - Nhà trường chỉ trả học bổng thông qua việc chuyển khoản.

Chi tiết học bổng tại: http://oep.uit.edu.vn

 

Dự kiến thứ 3 ngày 18/4/2017 Văn phòng sẽ thông báo cho sinh viên để cung cấp số tài khoản ngân hàng.

 

Các bạn tiếp tục theo dõi thông tin tại http://oep.uit.edu.vn hoặc Email