Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016

Văn phòng  thông báo đến các bạn sinh viên chương trình học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ của trường Đại học KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016.

 

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/4/2016 (Thứ Sáu).

 

Thông tin chi tiết về các chương trình,  xem chi tiết văn bản tại đây (bản scan).